top of page
LOGO-EOS-RGB.png

Het is de stand van de zeilen, niet de richting van de wind die bepaalt welke weg we zullen gaan

OVER EOS

EOS is een 100% democratische coöperatie van burgers met als werkgebied de streek tussen Swalm, Maas en Roer. Het doel van de coöperatie is om samen duurzame energie te realiseren in Midden-Limburg.

De nadruk ligt op samen realiseren, samen investeren en zeker ook samen profiteren.
 
Een flink deel van de revenuen van de projecten van EOS zal aan de directe omgeving ten goede komen en zoveel mogelijk burgers moeten in de gelegenheid worden gesteld te profiteren van deze ontwikkelingen. Middels een omgevingsfonds zullen de opbrengsten niet wegvloeien naar commerciële partijen, maar uitkomen bij de burger.
Daarnaast moeten ook zoveel mogelijk burgers mee kunnen investeren in de alternatieve energieopwekking en voordeel hebben uit de opbrengsten van hun investering. 
 
Elke burger kan lid worden van de coöperatie, ook zonder investering in de projecten, om zo mee te kunnen meepraten en een stem te hebben op de ALV. 
eos-graphic-4.png

Website naar ontwerp: Dominique Clumpkens 2020

OVER .EOS

VISIE & MISSIE

VISIE MISSIE
MEEDOEN

VISIE

Wat is onze visie: 

In een wereld waarin wij denken dat de C02 uitstoot sterk moet worden teruggedrongen en daardoor hernieuwbare energie steeds belangrijker wordt, terwijl de maatschappij in sterke mate individualiseert, gaat EOS voor gezamenlijke doelen en wil haar revenuen inzetten voor stakeholders en maatschappelijke projecten en het bevorderen van sociale samenhang. EOS wil voor alle stakeholder een financieel rendement brengen zodat CO2 beperken en tevens de leefomgeving verbeteren door allen als zinvol wordt ervaren. 
EOS wil als burger coöperatie een stabiele, betrouwbare en democratische partner zijn.

MISSIE

Wat is onze Missie:

EOS genereert en waarborgt een stroom financiële middelen om de leefbaarheid van de kleine kernen binnen haar verzorgingsgebied dusdanig te ondersteunen dat er geen besluiten op louter financiële gronden genomen hoeven te worden.

DOEL

Wat is ons Doel:

EOS wil in democratische samenwerking zon- en windenergie realiseren binnen de gemeente Roermond, door en voor burgers en bedrijven.
 

MEEDOEN

MEEDOEN MET EOS

U als privé persoon of als juridische entiteit (bedrijf, vereniging ) kunt op  verschillende manieren van de investeringen van EOS  profiteren door mee te ondernemen in onze projecten.
 

1.      Als lid meepraten op de algemene ledenvergadering en uw stem geven aan voor u  belangrijke zaken en ontwikkelingen.
 

2.      Als vrijwilliger deelnemen in een project van algemeen belang welk door het  omgevingsfonds van EOS wordt gesteund.
 

3.      Door het (beperkt) kopen van hoog risico certificaten voor de financiering van de voorafgaande onderzoeken wel met een super bonus zodra de bouw doorgaat.

4.      Door het kopen van deelname certificaten die 15 jaar lang een prima rendement geven.

LID WORDEN

LID WORDEN

U kunt lid worden van EOS-Energie door via onderstaande button het formulier in het vullen. Verdere aanmeldinstructies volgen dan via e-mail. Zodra uw aanmelding door onze ledenadministratie is verwerkt ontvangt u hiervan bericht en bent u lid van EOS Energie Coöperatie U.A.

CONTACT

CONTACT

Kom in contact met EOS

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op. 

Bedankt voor uw bericht aan EOS

bottom of page