top of page

Achtergrondinformatie

REScoopNL
 

EOS krijgt bij de ontwikkeling en realisatie van haar plannen ondersteuning en begeleiding van REscoop Limburg die op haar beurt weer is aangesloten bij REScoopNL.
Het totaal is een netwerk van burger-energiecoöperaties in Nederland en daarbuiten.

 

EOS is lid van REScoop Limburg en onderschrijft het Charter van REScoopNL. Dit Charter is vastgesteld door de International Coöperatieve Alliance (ICA) van de VN.
Niet alleen Nederlandse  burger-energiecoöperaties  onderschrijven dit charter, ook in Europa zijn veel burger-energiecoöperaties die deel uitmaken van deze beweging. Zie daarvoor REScoop.eu.

REScoopNL is opgericht zodat de coöperaties met elkaar zorgen dat er géén burgerinitiatief rond Duurzame Energie verloren hoeft te gaan door gebrek aan kennis of kapitaal. Coöperaties helpen elkaar. De coöperaties in Midden-Limburg hebben met dit doel samen REScoop Limburg opgericht .
 

In dat kader werken de coöperaties samen. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat er bij de bouw van hernieuwbare energie in Limburg altijd burgers actief betrokken zijn en de revenuen van deze ontwikkeling ten goede komen aan de buurt en de burgers in de regio. Ook U kunt hieraan bijdragen door actief lid te worden van EOS en zo doende tevens ook uw steun aan REScoop te geven.

Projecten en coöperatieve aanpak

 

Onze aanpak verschilt met die van projectontwikkelaars en beheermaatschappijen.

  • Onze projecten zijn en blijven in bezit van burgers en worden gefinancierd door burgers.

  • Dat betekent dat de rendementen bij de burger en hoofdzakelijk in de regio blijven.

  • De rendementen worden tevens gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten. Zowel individuele als  gemeenschappelijke projecten.

  • De Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie beslist op democratische wijze over de besteding van die rendementen.

  • Dit staat in contrast tot projecten die op commerciële basis zijn opgezet  en daarna worden doorverkocht veelal zelfs naar het buitenland. Vier molens in Neer aanvankelijk gefinancierd door financiële ontwikkelaars uit Hoevelaken zijn inmiddels doorverkocht aan EURUS een Japanse energiereus. De winsten van die molens gaan sinds november 2016 ons land uit.

  • Wij betrekken de omgeving op een coöperatieve manier bij onze projecten.

  • De leden van EOS kunnen als mede investeerder gedurende zeker 15 jaar  een goed rendement halen op hun investering.

  • Wij willen speculatie tegengaan door direct alle grondeigenaren in de omgeving te betrekken bij de ontwikkeling en niet door alleen die enkele eigenaar te benaderen die toevallig een turbine of zonneweide op zijn eigendom toestaat.

  • In gesprek met de buurt zoeken we samen naar buurtprojecten die de omgeving vooruit kunnen helpen. Die projecten steunen wij vanuit een omgevingsfonds met kennis en met kapitaal.

  • Met de komst van duurzame zonne- of windenergie krijgt de directe omgeving op deze wijze niet alleen lasten maar ook een extra inkomstenbron voor een periode van meer dan twintig jaar.

Ondernemen met EOS


U kunt als lid ondernemen met EOS. Dat doet u door certificaten te kopen van de coöperatie.  De coöperatie EOS investeert deze gelden in de door haar op te richten zonneparken, windmolens  of zonnedaken.   Allemaal duurzame energie projecten en op voordracht van het bestuur, door stemming in de ALV, door de leden geaccordeerd.  

Investeren in EOS is voorbehouden aan leden dus  u moet altijd eerst lid worden voordat u later kunt deelnemen in EOS.

Wilt u lid  worden,  meldt u zich dan hier aan u krijgt dan na inschrijving een uniek lidnummer. Wanneer u daarna wilt investeren vult u de participatieovereenkomst in en geeft aan hoeveel participaties u wilt kopen. De overeenkomst stuurt u als pdf scan ondertekend op naar bestuur@eos-energie.nl 
 

Op de overeenkomst is het participatiereglement van toepassing, lees dat vooraf goed door zodat u ook van de details op de hoogte bent. De investeringen vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in EOS is niet vrij van risico. Echter door de 15 jarige toekenning van een SDE-subsidie op de levering van elektriciteit behoord een investering in windenergie of zonneweide tot een van de meest gewilde en wordt als een aantrekkelijke investering gezien.

Een participatie kost € 100,- Zodra over een project met een bank overeenstemming is bereikt over het te lenen bedrag worden er participaties uitgegeven voor het deel wat de leden zelf moeten bijdragen. U schrijft in voor zoveel participaties u wilt. Zodra u uw participaties of een deel hiervan krijgt toegewezen betaalt u naar een geblokkeerde rekening bij de bank waarmee overeenstemming is verkregen. Alles ook hier onder vermelding van uw lidnummer en het aantal participaties. U kunt pas inschrijven zodra er door de ALV een project is goedgekeurd. Na het verstrijken van een inschrijftermijn worden de certificaten toegekend. Tot het gewenste bedrag zullen alle certificaten volgens een methodiek worden toegekend.

De over-inschrijvingen kunnen echter niet worden toegewezen. Over de systematiek en hoe e.e.a. precies geregeld is, lees daarover meer in onze aparte folder die we uitgeven en op de website plaatsen zodra er een project is goedgekeurd. De link ondernemen met EOS brengt u dan naar een brochure met gedetailleerde financiële info. Indien de ALV-akkoord is geeft EOS ook certificaten uit voor projecten bij collega burger coöperaties. Voor de zekerheid van de investeerders lopen alle financiële transacties via een geblokkeerde rekening die tevens wordt geverifieerd door de bank.

Van deze zaken zullen alle details vooraf worden uitgelegd en in een brochure worden vastgelegd. Heeft u straks nog vragen over de procedure dan kunt u altijd mailen met het bestuur. bestuur@eos-energie.nl 

bottom of page