JA, ik meld mij aan als lid van EOS

en conformeer mij aan de statuten, bepalingen en  reglementen van EOS.

Lid worden van EOS

U kunt lid worden van EOS door onderstaande gegevens in te vullen. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 10,00 per kalenderjaar*.

 

Vanaf  1 januari 2020 wordt bij een eerste aanmelding de contributie éénmalig vermeerderd met
€ 10,00 Euro lidmaatschapsbijdrage. Het 2e en volgende jaren bedraagt de contributie steeds € 10,00 per kalenderjaar.

Het is mogelijk om naast de jaarlijkse bijdrage een donatie te doen.

Als lid heeft u exclusief de mogelijkheid (artikel 10 lid 1 sub c van de statuten) om te participeren in de coöperatie via de aankoop van certificaten voor de financiering van door Energie Coöperatie EOS u.a. te realiseren hernieuwbare energieprojecten.
 

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de coöperatie en het realiseren van haar doelen.
 

Het bestuur heet u van harte welkom!*Bij eerst aanmelding na 30 juni van enig jaar is de contributie tot december € 5,00.vermeerderd met éénmalig € 10 kapitaalinleg.